Tck Bilişim Suçları Hakkında

Yeni Nesil IRC ve mIRC Paylaşım Platformu

IRC Dünyasına Yenilik ve Eşsiz Bir Hizmet Amacıyla kurulmuş Bir Platformdur. Bütün Sunucu ve IRC Dünyasına Eşit Mesafede Olmak Temel İlkemizdir
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

BuYuCu

Admin
Admin
6 Ocak 2023
442
162
40
Günümüzde internet kullanımı hat safhada ancak kullanıcılar yaptıkları konusunda ne kadar bilinçli? Özellikle son zamanlarda internet kullanımının yaygınlaşması ile beraber genç nüfusun merakı başlarına haberleri olmadan dert olabilir.Gençlerin nedense “hacker” kelimesine karşı büyük bir merakları var vede bu merak onları hacking, cracking içerikli sitelere farkında olmadan itmekte.
Bu siteler adeta buzdağının görünmeyen tarafıdır, 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren TCK'nın kapsamında, bilişim sistemlerine karşı işlenen suçları da gerekçeleriyle birlikte yer alıyor.

Bilişim suçu ne demektir?

Cep telefonu, bilgisayar, kredi kartı pos makineleri, çevre birimleri gibi her türlü dijital teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlara bilişim suçu denmektedir.Bu suçların türleri TCK da suç teşkil edecek tüm suçları kapsamakta ve bu suçlara zemin hazırlamaktadır.

Kişi yada kuruma ait web sitelerin içeriklerinin değiştirilmesi, hakaret, küfür, kredi kartı yolsuzlukları, sahte belge basımı, bilgilerin çalınması ve buna bağlı olarak devam edebilecek suçları kapsamakla birlikte bunlar gibi daha birçok suç, günden güne değişiklikler göstermektedir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1999 yılından itibaren bu konuya ciddi anlamda ağırlık vermiştir ve şuanda bu suçların işlenmesi halinde çok büyük cezai yaptırımlar mevcuttur.

Türk Ceza Kanunu (Bilişim Suçları)

ONUNCU BÖLÜM

Bilişim Alanında Suçlar

Bilişim sistemine girme

MADDE 243.

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

MADDE 244.

(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

MADDE 245.

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

MADDE 246.
(1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

İhbar ve Şikayetlerinizi yapabileceğiniz alternatik bilgiler ;

Tel: 636 29 73 ( Alan kodu yok )

Faks: 636 29 83 ( Alan kodu yok )

E-Posta: ihbar.bilisim@iem.gov.tr

Web Sitesi Üzerinden Şikayetleriniz ; Bilisim Suçlari Sube Müdürlügü
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Yeni Nesil IRC ve mIRC Paylaşım Platformu

IRC Dünyasına Yenilik ve Eşsiz Bir Hizmet Amacıyla kurulmuş Bir Platformdur. Bütün Sunucu ve IRC Dünyasına Eşit Mesafede Olmak Temel İlkemizdir
Üst Alt